You are here

Activities calendar

07 May 2016

Working with Gadget and set your menu

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với "Gadget" để cho hiển thị thêm một số thành phần như "menu", bộ đếm truy cập... hoặc những thứ khác mà bạn muốn đưa vào oép-sai -> Vậy gadget là gì ?

Make a website by Blogspot (blogger)

Blogspot là gì ?

Blogspot (blogger) là một dịch vụ "web thứ cấp" (blog publishing), cho phép bạn dễ dàng tạo một oép-sai dạng blog tức thì như "mì ăn liền" mà không đòi hỏi bạn phải có công cụ gì. Bạn chỉ cần thao tác đăng ký, đơn giản như khi bạn đăng ký sử dụng email hay bất kỳ một dịch vụ trực tuyến nào trên mạng Internet - chỉ mất khoảng thời gian 1-2 phút, việc còn lại là bạn chỉ việc... viết bài, viết bài... và viết bài đưa nội dung lên oép-sai của mình.