You are here

Activities calendar

08 May 2016

Use your own domain with Blogspot

Sử dụng tên miền riêng của bạn cho Blogspot

Mặc định oép-sai của bạn được dùng tên miền phụ (sub_domain) dạng tenweb.blogspot.com, tên miền này dài và rõ ràng kém hấp dẫn hơn một tên miền chính dạng webcuaban.com

Blogspot cho phép bạn trỏ tên miền riêng tới oép-sai hoàn toàn miễn phí, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập menu quản trị "Setting"

setting

Customize theme Blogspot

Lựa chọn và tùy chỉnh giao diện Blogspot

Giao diện (theme) của oép-sai là một bộ khuôn định dạng hiển thị, chứa những thiết lập bố cục cho các mảng của oép-sai hiển thị ra trên trình duyệt. Vì giao diện (theme) thường được thiết kế trước thành các mẫu (template) cho người dùng lựa chọn, nên người ta hay dùng từ "mẫu" (template) khi đề cập đến việc lựa chọn thay đổi giao diện, và Blogspot cũng không phải là ngoại lệ.

Trong phần quản trị Blogspot, bạn chọn mục "Template" từ menu quản trị bên trái (như hình sau)