You are here

Activities calendar

08 June 2016

Install plugins for Wordpress

Cài đặt thêm những plugin tiện ích bổ sung

Plugin là những tiện ích bổ sung (còn được gọi là module), thêm vào những tính năng mới mà bản thân mã nguồn Wordpress chưa có - Trên cơ sở mã nguồn mở nên Wordpress được đông đảo cộng đồng tham gia phát triển và hỗ trợ, bạn có thể lựa chọn với vô vàn plugin hoàn toàn miễn phí. Quá trình cài đặt hoàn toàn tự động, bạn không phải tải về hay sao chép đường dẫn liên kết tới plugin một cách thủ công như vài phần mềm khác.

Tags: