You are here

Activities calendar

14 June 2016

Redirect URL to webroot when installed Wordpress in subfolder

Chuyển đường dẫn ra Webroot khi cài Wordpress trong thư mục con

Bộ mã nguồn Wordpress bạn tải về là một gói nén, trong đó là 1 thư mục có tên là "wordpress". Khi bắt đầu tiến hành tải bộ mã nguồn (source code) lên máy chủ (host) để cài đặt, có 2 lựa chọn:

Tags: