You are here

Working with Gadget and set your menu

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với "Gadget" để cho hiển thị thêm một số thành phần như "menu", bộ đếm truy cập... hoặc những thứ khác mà bạn muốn đưa vào oép-sai -> Vậy gadget là gì ?

Khái niệm "gadget" trong Blogspot

Giao diện một trang web được bố cục chia thành những mảng, ví dụ mảng "header" ở bên trên, mảng "body" ở giữa và mảng "footer" ở dưới cùng. Với Blogspot, chúng ta được sử dụng những mẫu giao diện thiết kế sẵn, trong các mảng đó có những chỗ cho phép chúng ta tạo thêm và đưa vào những khối (block) với nội dung/tính năng tùy chọn - Những khối (block) này thường được gọi là... "block", "widget" và ở đây Blogsot gọi chúng là những "gadget".

Trong trang quản trị Blog, bạn chọn mục "Layout" -> Kết quả sẽ hiện ra một bảng với các khối thể hiển những mảng cấu trúc oép-sai của bạn (như hình dưới)

layout

Như ở hình trên, ta thấy những chỗ nào có link "+ add a Gadget" tức là chúng ta có thể thêm những khối vào chỗ đó. Những khối này có thể chứa nội dung/tính năng gì ?

Bấm vào "+ Add a gadget" sẽ có môt cửa sổ hiện ra như sau

gadget

Ở đây, Blogspot làm sẵn một số dạng "nội dung mẫu" cho chúng ta xài ngay (lại là "ăn liền") như:

  • Image: đưa vào nội dung là hình ảnh
  • Profile: nội dung đưa vào dưới dạng thông tin cá nhân của bạn
  • Labels: các liên kết đến chuyên mục (category)
  • Link list: danh sách các liên kết do bạn tùy tạo (chúng ta sẽ dùng cái này để làm "Menu")
  • HTML/Javascript: đây là sức mạnh Blogspot cho phép bạn đưa vào bất kỳ thứ gì bạn muốn dưới dạng mã HTML hoặc Javascript

Thiết lập "MENU" cho Blogspot

Như ở bài viết Kiến thức cần thiết đã nói khái niệm khái quát về "menu": Menu là danh sách các mối liên kết (link) tới một nơi xác định trong hoặc ngoài oép-sai.

Vậy để có một menu chứa các liên kết tới chuyên mục (category) bạn có thể dùng cái gadget "ăn liền" có tên "Labels", tương tự cái gadget "Pages" sẽ cho bạn các link tới những bài viết đơn mà bạn tạo ở dạng "page". Nhưng có thể chúng hiển thị không theo thứ tự bạn muốn, và hơn nữa chưa thỏa mãn nhu cầu nếu bạn muốn có những liên kết khác nữa.

Vậy tôi sẽ hướng dẫn bạn làm một 'Menu" với gadget có tên "Link list" -> Khi bạn chọn +Add gadget "Link list", cửa sổ thiết lập cho nó sẽ hiện ra như sau

Linklist - làm menu

Ở ô nhập "Title" bạn điền tên cho cái menu (tất nhiên ban đầu thì bạn chưa có liên kết nào nên sẽ không có chỗ khoanh màu đỏ như hình trên). Để thêm liên kết vào danh sách menu này, bạn điền đường dẫn liên kết vào ô "New site URL", đặt cho nó một cái tên ở ô "New site name" bên trên đó -> rồi bấm nút "Add Link"

Sau khi bạn bấm "Add Link" thì liên kết được thêm vào danh sách và nó hiện ra ở chỗ khoanh màu đỏ như hình trên. Khi bạn có 2,3... nhiều link, bạn sẽ thấy cái mũi tên lên, xuống khả dụng để bạn sắp xếp thứ tự của chúng trên menu. Cuối cùng bạn bấm nút "Save" ở dưới để lưu lại - Nút "Remove" có tác dụng xóa bỏ cái gadget này.

Thêm nội dung bất kỳ dạng mã HTML

Với cái "gadget" dạng HTML, bạn có thêm những nội dung/thành phần tùy theo ý bạn bao gồm cả những tiện ích bổ sung (plugin/modul) nho nhỏ... (tự bạn viết ra hoặc bên thứ 3 nào đó) Ví dụ như: bộ đếm khách truy cập, khung chat box, quảng cáo... (nhiều thứ lắm, mình chả biết hết được đâu, bạn tự nghĩ nhóe wink).

Bạn có thể tham khảo ví dụ cài một Bộ đếm ở sidebar bên phải và cái Chatbox ở bên trái như cái demo này.

Bài sau: Tùy chỉnh giao diện Blogspot