You are here

Customize theme Blogspot

Lựa chọn và tùy chỉnh giao diện Blogspot

Giao diện (theme) của oép-sai là một bộ khuôn định dạng hiển thị, chứa những thiết lập bố cục cho các mảng của oép-sai hiển thị ra trên trình duyệt. Vì giao diện (theme) thường được thiết kế trước thành các mẫu (template) cho người dùng lựa chọn, nên người ta hay dùng từ "mẫu" (template) khi đề cập đến việc lựa chọn thay đổi giao diện, và Blogspot cũng không phải là ngoại lệ.

Trong phần quản trị Blogspot, bạn chọn mục "Template" từ menu quản trị bên trái (như hình sau)

Ở đây, bạn có thể thay đổi giao diện khác nếu không thích lựa chọn ban đầu, và mỗi "mẫu" giao diện đó lại có thể được tinh chỉnh một số thông số khác như: kiểu bố cục, cỡ chữ, màu sắc... Bạn bấm nút "Customize" để tùy chỉnh những thông số này

Như hình trên, mục "Layout" trong phần tùy chỉnh cho phép bạn có thể chọn kiểu bố cục cho oép-sai của mình: 2 cột, 3 cột, footer chia 2 hoặc chia 3...

Mục "Advanced" cho phép bạn thiết lập các thông số về màu sắc, cỡ chữ cho nhiều thành phần khác nhau như: màu nền, chữ tiêu đề, chữ nội dung, liên kết... (hình dưới)

advanced - chỉnh cỡ chữ, màu sắc

Sau khi chỉnh sửa các thiết lập, bạn bấm nút "Apply to Blog" nằm ở góc trên bên phải của trình duyệt để áp dụng các thay đổi của bạn.

Nếu bạn thay đổi kiểu bố cục, bạn nên quay lại menu quản trị "Layout" để xem lại vị trí những khối (gadget) mà bạn đưa vào thay đổi như thế nào

layout - sắp xếp block

Nếu vị trí của các khối (gadget) bị thay đổi (do đổi kiểu bố cục) không như ý muốn, bạn có thể sắp xếp lại chúng bằng thao tác kéo-thả: tất cả những gadget mà bạn thêm vào đều có thể kéo-thả đến những vị trí khác - nơi mà cho phép bạn thêm gadget vào đó. Ví dụ bạn có thể kéo 1 khối (gadget) từ mảng sidebar trái sang mảng sidebar bên phải, hoặc cho nó xuống dưới footer. Sau khi sắp xếp các khối, bạn bấm nút "Save arrangement" để lưu lại.

Thiết lập hiển thị trên trang chính (Home) của oép-sai Blogsot

Chúng ta sẽ bàn một chút về cái trang chính (Home - trang chủ) của một oép-sai: nếu như ở thời kỳ hồng hoang viết web thủ công bằng HTML thì bạn phải tự tạo một trang (page) đặt làm trang chính, rồi từ đó lập menu tới các thành phần khác của oép-sai: các trang phụ, bài viết... (như ở Kiến thức cần thiết nói về "cây thư mục" nội dung). Nhưng ở Blogspot, bạn không cần phải tạo ra một cái "trang chính" thủ công như vậy, mặc định bạn sẽ có một trang chính tự động hiển thị tất cả các bài viết của bạn.

Từ menu quản trị "Layout", bạn có thể thiết lập cách hiển thị bài viết trên trang chính bằng cách bấm vào link "Edit" của mảng "Main", cửa sổ thiết lập hiện ra như sau

mainpage edit

Ở đây bạn có thể đặt số bài viết trên trang chính, các thành phần hiện ra kèm theo bài viết như: comment, label, tác giả, ngày giờ, các nút share... Khung "Arrange items" cho phép bạn kéo-thả thay đổi vị trí của vài đối tượng trên.

Thiết lập hiển thị đọc thêm "Read more"

Mặc định thì trang chính sẽ hiển thị toàn bộ nội dung của các bài viết, và như vậy thì sẽ không đẹp mắt vì các bài viết có độ dài ngắn khác nhau. Hơn nữa, để như vậy thì cái trang chính sẽ rất "dài" và rõ ràng là người đọc không cần phải thấy hết nội dung các bài viết khi họ vào trang chủ, họ sẽ đọc nội dung khi họ chọn xem một bài viết cụ thể nào đó. Vậy chúng ta sẽ thiết lập cho trang chính hiển thị theo kiểu teaser: chỉ hiện thị một phần của bài viết và có liên kết "read more".

Để hiển thị "Read more" cho các bài viết, bạn đến menu quản trị "Posts" để sửa bài viết. Muốn sửa bài nào thì rê chuột tới bài đó, bạn sẽ thấy link "Edit" hiện ra bên dưới tên bài viết.

Trong cửa sổ soạn thảo bài viết, chọn vị trí mà bạn muốn ngắt hiển thị ngoài trang chính và sẽ có liên kết "read more" ở đó, rồi bạn bấm vào nút chèn "Insert jump break".

Như vậy, với tất cả các bài viết bạn đặt vị trí ngắt giống nhau, thì ngoài trang chính sẽ hiển thị đều như nhau. Ví dụ ở demo mình chỉ đặt "read more' cho 3 bài viết, còn 2 bài ở cuối thì không có.

Sử dụng mẫu giao diện riêng của bạn cho Blogspot

Ngoài những mẫu giao diện có sẵn của Blogspot, bạn có thể tự thiết kế giao diện riêng của mình hoặc sử dụng những giao diện của bên thứ 3, tìm kiếm trên mạng có rất nhiều... vd: oddthemes hoặc themexpose là những dịch vụ chuyên làm giao diện cho Blogspot và cho phép bạn sử dụng miễn phí. Những giao diện bạn tải về từ bên thứ 3 (hoặc bạn tự viết) sẽ có dạng là 1 tập tin có đuôi .xml

Truy cập menu quản trị "Template", bạn sẽ thấy có nút "Backup/Restore" ở góc trên bên phải của trình duyệt (bên dưới tên tài khoản)

click vào sẽ có cửa sổ hiện ra để bạn tải file giao diện lên (như hình dưới)

Bấm nút "Upload" để trình duyệt tải giao diện mới lên và tự động có hiệu lực ngay.

Sau khi đã thay đổi giao diện mới, bạn sẽ cần vào menu quản trị "Layout" để xem lại vị trí những khối (gadget) như đã hướng dẫn bên trên.