You are here

Use your own domain with Blogspot

Sử dụng tên miền riêng của bạn cho Blogspot

Mặc định oép-sai của bạn được dùng tên miền phụ (sub_domain) dạng tenweb.blogspot.com, tên miền này dài và rõ ràng kém hấp dẫn hơn một tên miền chính dạng webcuaban.com

Blogspot cho phép bạn trỏ tên miền riêng tới oép-sai hoàn toàn miễn phí, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập menu quản trị "Setting"

setting

Ở đây, phần "Publishing" bạn chọn link: +Setup 3rd party URL.. Cửa sổ tiếp theo hiện ra để chúng ta điền tên miền

Hẳn nhiên là bạn đã có tên miền riêng của mình rồi, khi bạn điền tên miền vào mà không có tiền tố www thì sẽ thấy báo lỗi như sau

lỗi thiếu www

Như vậy là Blogspot bắt buộc bạn phải điền vào tên miền có kèm theo tiền tố www (hoặc một tên miền phụ khác). Khi bạn điền tên miền có kèm www, bạn sẽ lại nhận được một thông báo lỗi nữa

lỗi CNAME

Như hình trên, ta hiểu là Blogspot chưa có thông tin về tên miền của bạn trên hệ thống máy chủ (Host server) của anh Gú-gồ - hay nói cách khác là tên miền này chưa được trỏ tới máy chủ của Google. Trong khung màu xanh là thông tin về 2 bản ghi Blogspot đưa ra để hướng dẫn bạn trỏ tên miền về máy chủ.

Bước 2: Thiết lập DNS cho tên miền để trỏ tới máy chủ của Google

Bạn cần truy cập vào phần quản lý tên miền của mình, thiết lập thông tin DNS cho tên miền trỏ tới máy chủ của Google. Dù tên miền của bạn có thể đã được trỏ tới máy chủ khác hoặc chưa, thì thao tác đầu tiên bạn cần làm là chuyển nó về DNS mặc định của nhà cung cấp dịch vụ.

Trong phần quản trị tên miền sẽ có: Management/Nameservers -> từ đó bạn chọn Default hoặc Standard (tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ tên miền (registrar) nơi bạn đăng ký tên miền mà giao diện khác nhau nhưng quy tắc cơ bản là giống nhau)

DNS mặc định

Sau khi đã chuyển về chế độ DNS mặc định, bạn phải tạo thông tin 2 bản ghi (record) dạng CNAME. Mỗi bản ghi này có 2 phần (2 trường), như trong hình báo lỗi ở trên Blogspot hướng dẫn rất rõ: tùy vào từng nhà dịch vụ mà được gọi với những tên khác nhau

  • Phần tên: có thể được gọi là: Name, Label, hoặc Host
  • Phần giá trị: có thể được ghi là Destination, Target hoặc Points to

CNAME

Sau khi đã lưu 2 bản ghi như trên, bạn chờ khoảng 1h đồng hồ rồi quay lại trang "Setting" của Blogspot để lưu tên miền

Như vậy bây giờ thay vì sử dụng tên miền phụ dài vidulamweb.blogspot.com, chúng ta có thể truy cập với tên miền chính ngắn và dễ nhớ hơn: www.vidulamweb.ml