You are here

Knowledge about Host and different kinds of account

Kiến thức ban đầu về Host và các loại tài khoản liên quan đến Host

Như ở bài viết "Kiến thức cần thiết" tôi đã nêu: để tự làm Web bằng các phần mềm bạn cần có chỗ chứa mã nguồn (source code) - chính là một thư mục trên máy chủ (host server). Các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ cho chúng ta thuê với mức chi phí từ 0$ đến 10$/tháng (có thể cao hơn nữa...)

Việc đầu tiên là chúng ta phải đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ, việc này cũng đơn giản tương tự như việc đăng ký sử dụng email hay bất kỳ một dịch vụ nào trên internet nên tôi sẽ không hướng dẫn chi tiết nữa - Và cũng giống như mọi dịch vụ khác, sau khi đã đăng ký, chúng ta có một "tài khoản" để đăng nhập vào hệ thống dịch vụ của nhà cung cấp: cài này là "tài khoản dịch vụ" (service account), ví dụ ở hình sau:

service account 1

service account 2

Với mỗi tài khoản dịch vụ đó, tùy theo nhà cung cấp mà bạn có thể thuê 1 hay nhiều chỗ chứa - mỗi chỗ tương ứng với 1 oép-sai, gọi là "tài khoản host" (host account), ví dụ ở hình trên tôi có 2 oép-sai (2 host account). Hình sau sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về "tài khoản host"

host account 1

host acc

Như vậy, mỗi "tài khoản host" là một thư mục mà chúng ta sẽ dùng để chứa mã nguồn (source code) cho phần mềm oép-sai chạy trên đó. Nhà cung cấp dịch vụ host cho phép chúng ta quản lý tài khoản này thông qua một ứng dụng nền web (web-base app) gọi là cPanel (hầu hết các dịch vụ máy chủ hệ Linux đều dùng cPanel) có giao diện trực quan rất dễ dùng.

Truy cập vào cPanel, chúng ta sẽ có một loại tài khoản nữa (ac..ac.. lại "tài khoản" nữa á! lắm loại quá nhề ?! surprise) - tài khoản này thường có dạng tên là một dãy số mà nhà cung cấp dịch vụ host tự động gán cho ta và sử dụng để truy cập vào cPanelFTP, ví dụ như hình sau:

Đến đây, ta có "tài khoản FTP" (FTP account) dùng để truy cập máy chủ qua giao thức FTP thông qua các chương trình FTP client. Mật khẩu của "tài khoản FTP" này chính là mật khẩu khi bạn tạo "tài khoản host" chứ không phải là mật khẩu đăng nhập của "tài khoản dịch vụ" đâu nhóe (trong một số ít trường hợp, khi tạo host không có bước tạo mật khẩu thì bạn sẽ nhận đc mật khẩu tự động qua email)

Như vậy, với việc thuê chỗ trên máy chủ chúng ta đã có đến 3 loại "tài khoản" khác nhau, nhưng việc cài đặt phần mềm oép-sai lên máy chủ chẳng dùng đến mấy cái tài khoản đó (trừ FTP account dùng để tải file lên). Hầu hết phần mềm oép-sai đều cần sử dụng một "cơ sở dữ liệu" (CSDL) để lưu thông tin, CSDL này cần được truy xuất bởi một "tài khoản CSDL" (database account). Trước khi tiến hành cài đặt phần mềm oép-sai, chúng ta phải tiến hành tạo CSDL và "tài khoản CSDL" thông qua trình quản lý cPanel.

Trong cPanel, bạn sẽ thấy có mục "MySQL" hoặc "MySQL database" (thường có biểu tượng hình con cá heo), bấm vào đó trình duyệt sẽ chuyển bạn đến bước tạo/quản lý CSDL (như hình sau)

database user

data user

Đây chính là thông tin quan trọng mà chúng ta cần biết (và không được để lộ cho bất kỳ ai khác) khi tiến hành cài đặt phần mềm oép-sai lên máy chủ:

  • Tên CSDL (database name)
  • Tên "Tài khoản CSDL" (database user)
  • Mật khẩu của "tài khoản CSDL" (password)

Comments

domperidone for breastfeeding canada buy domperidone hplc method development and validation for pharmaceutical analysis

what is the other name for domperidone chinakari39.tumblr.com drug and herbal interactions checker

domperidone for children dose buy domperidone online mode of action of ranitidine

domperidone side effects fatigue chinakari39-domperidone is naproxen available over the counter in uk

what are domperidone 10mg tablets domperidone-chinakari39.tumblr names of migraine medicine

jack newman domperidone getting started chinakari39-domperidone how to treat nausea

comparison domperidone and paracetamol migraine buy domperidone online how does metformin help pcos

domperidone side effects baby reflux chinakari39-domperidone solupred 20 mg posologie

simultaneous estimation of ranitidine and domperidone domperidone-chinakari39.tumblr what is protonix prescribed for

health canada domperidone 2012 buy domperidone will sudafed pe keep me awake

effects of domperidone on baby domperidone buy what do blocked milk ducts feel like

motilium domperidone nausea vomiting order domperidone newborn grunting and straining during sleep

difference between ranitidine and domperidone chinakari39-domperidone side effects of vasograin tablet

domperidone assay by hplc buy domperidone online ultracet dosage for back pain

Pharmacists take on a basic r“le in the condition dolour organized whole, and while responsibilities vary among the unusual areas of drugstore http://viagraohnerezeptde.com/ viagra ohne rezept bestellen practice, the bottom line is that pharmacists alleviate patients take well and keep well. Posologist responsibilities include a range of guardianship with a view patients, from dispensing medications to viagra ohne rezept kaufen auf rechnung
monitoring patient fettle and progress to optimizing their comeback to medication.

losing weight after domperidone chinakari39-domperidone what is the cause of snoring

reglan vs domperidone breastfeeding domperidone-chinakari39.tumblr ways to stop snoring naturally

use of domperidone maleate where can i buy domperidone what nausea medications are safe in pregnancy

clinical pharmacology of domperidone chinakari39-domperidone camera pill for stomach

amoxicilline acheter
acheter amoxicilline sans ordonnance en pharmacie
acheter amoxicilline en ligne
acheter amoxicilline sans ordonnance

max dose of domperidone for lactation domperidone-chinakari39.tumblr amitriptyline dosage for sleep

how many domperidone can i take a day domperidone-chinakari39.tumblr milk come from breast without pregnancy

domperidone drops for infants domperidone buy online statins and grapefruit symptoms

acheter cialis tadalafil
cialis cialis
acquistare cialis cialis generico
precio cialis venta cialis espana

It is my first time visiting your site and I am very fascinated. Many thanks for sharing and keep up ;)
https://riderstore.it/cheap-custom-essays-180/

I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “It is wrong always, everywhere and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

http://kdntech.co.kr/applicable-solutions-for-your-writing-wants/
http://bojdenfergusonklub.dk/exceptional-final-choice-for-your-writing/
http://signature-interiors.net/essay-writing-company/effortless-choices-for-your-writing-requirements/
http://blog.poisecars.com/being-aware-of-about-the-advantages-of-on-line/
http://khamtimmachdanang.com/essays-websites-personalized-essay-support-for/
http://ultron-mobile.com.tw/index.php/2018/02/17/three-trying-stays-the-simply-course-any-time/
http://cbcs.ac.in/fabulous-selection-for-all-your-writing/
http://scifair.org/essay-writing-company/flawless-conclusion-for-your-writing-requirements.html
http://gopromote.com.br/elements-of-a-phd-analysis-proposal-top-essay/
http://friulisera.it/on-line-creating-products-relieve-accuracy-and/

I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “The brave man is he who overcomes not only his enemies but his pleasures”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

I'm sorry for off-topic, I am considering about making an instructive web-site for pupils. Will probably begin with publishing interesting facts just like"Butterflies can see red, green, and yellow."Please let me know if you know where I can find some related facts like here

http://copiacloud.com/trifold-brochure-producing-tips/
https://shoprva.com/best-trustworthy-dependable-essay-composing-uk/

Sorry for off-topic, I am thinking about creating an enlightening web-site for individuals. May possibly begin with posting interesting information just like"Mercury is the only planet whose orbit is coplanar with its equator."Please let me know if you know where I can find some related info such as right here

http://ducanhold.vicoders.com/academic-paper-writing-service/in-no-way-judge-a-guide-by-its-protect-dj-derek.html
http://www.belleaffaire.at/?p=3949&lang=de

Sorry for off-topic, I'm thinking about creating an informative internet site for students. Will probably commence with submitting interesting information like"No piece of square dry paper can be folded in half more than 7 times"Please let me know if you know where I can find some related facts such as right here

https://bssecurity.es/admission-essay-modifying-provider-write-essays/
http://manastireahirbovat.md/acquire-analytical-critique-essays-editing-essay/

Pages

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <pre>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.