You are here

Install new themes and customize appearance Wordpress

Cài đặt giao diện

Trên menu quản trị, chúng ta vào phần "Appearance/Themes" để chọn lựa giao diện. Tại đây hiển thị những mẫu giao diện đã được cài, bạn click vào nút "Activate" nếu muốn áp dụng một mẫu nào đó, hoặc bấm "Add new" để cài một giao diện mới

Quá trình cài thêm giao diện mới cho oép-sai hoàn toàn tự động: Sau khi bấm "Add new", trình duyệt chuyển bạn tới thư viện giao diện của Wordpress, chọn mẫu mà bạn muốn cài và click nút "Install"

Khi cài đặt hoàn tất, bạn cũng cần phải click vào "Activate" để kích hoạt áp dụng giao diện mới (như hình sau)

Cũng có thể bạn chưa muốn áp dụng ngay giao diện mới cho oép-sai của mình mà muốn xem trước có phù hợp hay không, bạn bấm vào "Live preview"

trình duyệt chuyển bạn tới trang "customize" (tùy chỉnh) giao diện, tại đây bạn bấm nút "Save & Activate" để áp dụng những thay đổi giao diện (hình trên).

Thiết lập các Widget

Khái niệm Widget trong Wordpress: là những khối (block, hay còn được gọi là widget, gadget) người dùng thêm vào một khu vực nào đó trên giao diện. Tùy vào mẫu giao diện mà bạn sử dụng, có thể có 1 hay nhiều khu vực cho phép bạn đưa thêm những khối nhỏ (widget) vào đó, những khối này chứa một số tiện ích nhỏ được Wordpress định sẵn (vd như category, recent post, calendar...) hoặc nội dung văn bản/HTML tùy chọn.

Giao diện quản lý các widget hiện ra như hình sau khi bạn chọn mục "Appearance/Widgets". Tại đây, bạn thấy các widget có sẵn bên trái và những khu vực cho phép bạn đưa widget vào ở bên phải.

Giao diện quản lý rất trực quan, bạn chọn khu vực muốn đưa widget vào, rồi chọn cái widget và bấm nút "Add widget", cái widget bạn chọn được chuyển sang bên phải và bạn bấm "Save" (hình sau)

Bên cạnh đó, bạn có thể tùy chỉnh/thay đổi các Widget, Menu hay các thiết lập khác liên quan đến giao diện từ trang "customize" (tùy chỉnh) giao diện, tại menu quản trị "Appearance/Customize"

Bạn có thể nhấp và kéo để thay đổi thứ tự các widget, hoặc bấm nút "remove" để xóa bỏ widget khỏi giao diện. Để thêm widget vào, click "+ Add a widget"

Thiết lập trang chính (Homepage)

Cũng từ trang "customize" (tùy chỉnh) "Appearance/Customize" chúng ta có thể thiết lập hiển thị cho trang chính (Homepage). Mặc định thì Wordpress để trang chính là 1 trang luôn hiển thị tất cả các bài viết (tương tự Blogspot), tuy nhiên chúng ta có thể đặt 1 trang cụ thể (page) để làm trang chủ.

Bạn có thể viết 1 trang (page, là 1 bài viết nội dung không liên quan tới các bài viết khác) như Welcome, hoặc Intro và đặt làm trang chủ tĩnh.

Tags: 

Comments

domperidone for breastfeeding dr jack newman domperidone 10mg tablets for sale in mexico does pcos ever go away

motilium domperidone for breastfeeding domperidone grunting baby syndrome at night

domperidone banned in us domperidone what is induced breeding

effects metoclopramide and domperidone together domperidone ranitidine for baby reflux does it work

domperidone weight loss side effect domperidone how to produce more breastmilk when pumping

domperidone serum prolactin levels can you buy domperidone over the counter does co codamol help headaches

domperidone dose for breast milk domperidone where to buy side effects of haldol

domperidone making baby more sick domperidone gastric emptying study results

domperidone use for dogs domperidone where to buy hydrochloric acid

doctors will prescribe domperidone domperidone medicine for vomiting during pregnancy

domperidone side effects hair loss domperidone anti nausea medication prescription

domperidone for breastfeeding dr jack newman can i buy domperidone online what is a distribution coefficient

domperidone side effects anxiety domperidone over the counter usa side effects for protonix

stopping domperidone cold turkey domperidone 10mg tablets for sale in mexico taking medication with orange juice

dr. jack newman domperidone how to buy domperidone can you buy gaviscon infant over the counter

domperidone diarrhea side effects cost of domperidone in india hplc method development and validation pdf research articles

simultaneous estimation of pantoprazole and domperidone by uv domperidone robustness in analytical method validation

domperidone sudden cardiac death domperidone rabee 20 tablet uses

domperidone depression side effects generic form of domperidone vomistop mac rabonik plus use

baby reflux ranitidine and domperidone domperidone for sale canada banned cough syrups in india

apo domperidone tab 10mg - http://kisokika38.tumblr.com/#41982 domperidone buy in us

domperidone and fenugreek breastfeeding - http://kisokika38.tumblr.com/#48667 can i get domperidone over the counter

domperidone reviews for gastroparesis - http://kisokika38.tumblr.com/#65502 where can you purchase domperidone

domperidone mode of action - http://kisokika38.tumblr.com/#66008 buy domperidone 20 mg

domperidone what is it used for - http://kisokika38.tumblr.com/#14660 where to buy domperidone online

ranitidine and domperidone side effects - http://kisokika38.tumblr.com/#34351 generic name for domperidone

what does domperidone dose for babies - http://kisokika38.tumblr.com/#67378 where to buy domperidone in singapore

domperidone can be used in pregnancy - http://kisokika38.tumblr.com/#36147 generic form of domperidone vomistop

safety of domperidone in pregnancy - http://kisokika38.tumblr.com/#57323 domperidone tablets over the counter

domperidone tablets i.p. 10mg - http://kisokika38.tumblr.com/#57713 buy domperidone in canada

Pages

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <pre>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.