You are here

Install new themes and customize appearance Wordpress

Cài đặt giao diện

Trên menu quản trị, chúng ta vào phần "Appearance/Themes" để chọn lựa giao diện. Tại đây hiển thị những mẫu giao diện đã được cài, bạn click vào nút "Activate" nếu muốn áp dụng một mẫu nào đó, hoặc bấm "Add new" để cài một giao diện mới

Quá trình cài thêm giao diện mới cho oép-sai hoàn toàn tự động: Sau khi bấm "Add new", trình duyệt chuyển bạn tới thư viện giao diện của Wordpress, chọn mẫu mà bạn muốn cài và click nút "Install"

Khi cài đặt hoàn tất, bạn cũng cần phải click vào "Activate" để kích hoạt áp dụng giao diện mới (như hình sau)

Cũng có thể bạn chưa muốn áp dụng ngay giao diện mới cho oép-sai của mình mà muốn xem trước có phù hợp hay không, bạn bấm vào "Live preview"

trình duyệt chuyển bạn tới trang "customize" (tùy chỉnh) giao diện, tại đây bạn bấm nút "Save & Activate" để áp dụng những thay đổi giao diện (hình trên).

Thiết lập các Widget

Khái niệm Widget trong Wordpress: là những khối (block, hay còn được gọi là widget, gadget) người dùng thêm vào một khu vực nào đó trên giao diện. Tùy vào mẫu giao diện mà bạn sử dụng, có thể có 1 hay nhiều khu vực cho phép bạn đưa thêm những khối nhỏ (widget) vào đó, những khối này chứa một số tiện ích nhỏ được Wordpress định sẵn (vd như category, recent post, calendar...) hoặc nội dung văn bản/HTML tùy chọn.

Giao diện quản lý các widget hiện ra như hình sau khi bạn chọn mục "Appearance/Widgets". Tại đây, bạn thấy các widget có sẵn bên trái và những khu vực cho phép bạn đưa widget vào ở bên phải.

Giao diện quản lý rất trực quan, bạn chọn khu vực muốn đưa widget vào, rồi chọn cái widget và bấm nút "Add widget", cái widget bạn chọn được chuyển sang bên phải và bạn bấm "Save" (hình sau)

Bên cạnh đó, bạn có thể tùy chỉnh/thay đổi các Widget, Menu hay các thiết lập khác liên quan đến giao diện từ trang "customize" (tùy chỉnh) giao diện, tại menu quản trị "Appearance/Customize"

Bạn có thể nhấp và kéo để thay đổi thứ tự các widget, hoặc bấm nút "remove" để xóa bỏ widget khỏi giao diện. Để thêm widget vào, click "+ Add a widget"

Thiết lập trang chính (Homepage)

Cũng từ trang "customize" (tùy chỉnh) "Appearance/Customize" chúng ta có thể thiết lập hiển thị cho trang chính (Homepage). Mặc định thì Wordpress để trang chính là 1 trang luôn hiển thị tất cả các bài viết (tương tự Blogspot), tuy nhiên chúng ta có thể đặt 1 trang cụ thể (page) để làm trang chủ.

Bạn có thể viết 1 trang (page, là 1 bài viết nội dung không liên quan tới các bài viết khác) như Welcome, hoặc Intro và đặt làm trang chủ tĩnh.

Tags: 

Comments

domperidone dosage for gastritis - http://kisokika38.tumblr.com/#71749 what is the generic name for domperidone

domperidone interaction with warfarin - http://kisokika38.tumblr.com/#42062 canadian pharmacy online domperidone

domperidone breast feeding jack newman - http://kisokika38.tumblr.com/#16718 where can i buy domperidone uk

domperidone solubility in 0.1n hcl - http://kisokika38.tumblr.com/#95527 can you get domperidone without a prescription

domperidone cardiac mhra 2014 - http://kisokika38.tumblr.com/#72389 domperidone over the counter canada

domperidone drug safety update - http://kisokika38.tumblr.com/#13465 new zealand pharmacy online domperidone

domperidone how long to take effect - http://kisokika38.tumblr.com/#35100 can i buy domperidone online

how quickly does domperidone work - http://kisokika38.tumblr.com/#74967 how to get domperidone without a prescription

rabeprazole sodium and domperidone sustained release capsules used for - http://kisokika38.tumblr.com/#18345 order domperidone online uk

omeprazole and domperidone interaction - http://kisokika38.tumblr.com/#11805 where can i buy domperidone uk

cinnarizine domperidone maleate uses - http://kisokika38.tumblr.com/#12067 domperidone order online uk

how long does domperidone take to work for constipation - http://kisokika38.tumblr.com/#17051 domperidone price in canada

health canada warning re domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#51232 how can i get domperidone without a prescription

what are domperidone tablets for - http://kisokika38.tumblr.com/#33647 where to purchase domperidone

domperidone dose to increase milk supply - http://kisokika38.tumblr.com/#99476 domperidone trade and generic name

domperidone dosage for lactation - http://kisokika38.tumblr.com/#84329 domperidone online no prescription

when is the best time to give domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#71101 can you buy domperidone over the counter uk

what is domperidone used to treat - http://kisokika38.tumblr.com/#44786 domperidone tablets to buy

domperidone use in elderly - http://kisokika38.tumblr.com/#72215 order domperidone from canada

will i gain weight on domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#99316 domperidone for sale uk

does domperidone help you lose weight - http://kisokika38.tumblr.com/#80688 order domperidone without prescription

drug profile of domperidone maleate - http://kisokika38.tumblr.com/#57952 pantoprazole and domperidone tablets price

omeprazole and domperidone capsule uses - http://kisokika38.tumblr.com/#42257 cost of domperidone in canada

can you take domperidone and fenugreek together - http://kisokika38.tumblr.com/#41920 where to buy domperidone tablets

if you stop taking domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#52036 where to buy domperidone in malaysia

does domperidone have side effects on baby - http://kisokika38.tumblr.com/#46251 domperidone for sale in mexico

does domperidone ever decrease milk supply - http://kisokika38.tumblr.com/#59381 how can i get domperidone without a prescription

use of omeprazole with domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#11827 where to order domperidone in canada

does domperidone give you diarrhea - http://kisokika38.tumblr.com/#62126 domperidone cost compounding pharmacy

domperidone availability in india - http://kisokika38.tumblr.com/#76487 domperidone price in canada

Pages

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <pre>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.