You are here

Install new themes and customize appearance Wordpress

Cài đặt giao diện

Trên menu quản trị, chúng ta vào phần "Appearance/Themes" để chọn lựa giao diện. Tại đây hiển thị những mẫu giao diện đã được cài, bạn click vào nút "Activate" nếu muốn áp dụng một mẫu nào đó, hoặc bấm "Add new" để cài một giao diện mới

Quá trình cài thêm giao diện mới cho oép-sai hoàn toàn tự động: Sau khi bấm "Add new", trình duyệt chuyển bạn tới thư viện giao diện của Wordpress, chọn mẫu mà bạn muốn cài và click nút "Install"

Khi cài đặt hoàn tất, bạn cũng cần phải click vào "Activate" để kích hoạt áp dụng giao diện mới (như hình sau)

Cũng có thể bạn chưa muốn áp dụng ngay giao diện mới cho oép-sai của mình mà muốn xem trước có phù hợp hay không, bạn bấm vào "Live preview"

trình duyệt chuyển bạn tới trang "customize" (tùy chỉnh) giao diện, tại đây bạn bấm nút "Save & Activate" để áp dụng những thay đổi giao diện (hình trên).

Thiết lập các Widget

Khái niệm Widget trong Wordpress: là những khối (block, hay còn được gọi là widget, gadget) người dùng thêm vào một khu vực nào đó trên giao diện. Tùy vào mẫu giao diện mà bạn sử dụng, có thể có 1 hay nhiều khu vực cho phép bạn đưa thêm những khối nhỏ (widget) vào đó, những khối này chứa một số tiện ích nhỏ được Wordpress định sẵn (vd như category, recent post, calendar...) hoặc nội dung văn bản/HTML tùy chọn.

Giao diện quản lý các widget hiện ra như hình sau khi bạn chọn mục "Appearance/Widgets". Tại đây, bạn thấy các widget có sẵn bên trái và những khu vực cho phép bạn đưa widget vào ở bên phải.

Giao diện quản lý rất trực quan, bạn chọn khu vực muốn đưa widget vào, rồi chọn cái widget và bấm nút "Add widget", cái widget bạn chọn được chuyển sang bên phải và bạn bấm "Save" (hình sau)

Bên cạnh đó, bạn có thể tùy chỉnh/thay đổi các Widget, Menu hay các thiết lập khác liên quan đến giao diện từ trang "customize" (tùy chỉnh) giao diện, tại menu quản trị "Appearance/Customize"

Bạn có thể nhấp và kéo để thay đổi thứ tự các widget, hoặc bấm nút "remove" để xóa bỏ widget khỏi giao diện. Để thêm widget vào, click "+ Add a widget"

Thiết lập trang chính (Homepage)

Cũng từ trang "customize" (tùy chỉnh) "Appearance/Customize" chúng ta có thể thiết lập hiển thị cho trang chính (Homepage). Mặc định thì Wordpress để trang chính là 1 trang luôn hiển thị tất cả các bài viết (tương tự Blogspot), tuy nhiên chúng ta có thể đặt 1 trang cụ thể (page) để làm trang chủ.

Bạn có thể viết 1 trang (page, là 1 bài viết nội dung không liên quan tới các bài viết khác) như Welcome, hoặc Intro và đặt làm trang chủ tĩnh.

Tags: 

Comments

success with domperidone and breastfeeding - http://kisokika38.tumblr.com/#35738 buy domperidone no prescription new zealand

domperidone safety data sheet - http://kisokika38.tumblr.com/#37347 where to buy domperidone tablets

dosage domperidone for breastfeeding - http://kisokika38.tumblr.com/#61518 domperidone uk over the counter

domperidone milk supply reviews - http://kisokika38.tumblr.com/#12465 domperidone over the counter australia

what is domperidone used for to treat - http://kisokika38.tumblr.com/#93706 buy domperidone for horses

domperidone maleate 12 72mg - http://kisokika38.tumblr.com/#39635 where can you purchase domperidone

is domperidone for nausea - http://kisokika38.tumblr.com/#60835 canada drugs online domperidone

how do you get domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#58091 domperidone 10mg buy uk

domperidone and sudden cardiac death - http://kisokika38.tumblr.com/#18119 canadian online pharmacy domperidone

domperidone high blood pressure - http://kisokika38.tumblr.com/#47669 domperidone for breastfeeding buy

dr. newman domperidone protocol - http://kisokika38.tumblr.com/#10896 can you buy domperidone over the counter in usa

domperidone mode of action - http://kisokika38.tumblr.com/#37228 cost of domperidone in canada

domperidone safety in children - http://kisokika38.tumblr.com/#43671 how to buy domperidone

how long does it take for domperidone to kick in - http://kisokika38.tumblr.com/#35686 buy domperidone for breastfeeding

side effects of domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#76484 domperidone for sale in us

ranitidine hydrochloride and domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#13057 domperidone pills for sale

domperidone and reglan together - http://kisokika38.tumblr.com/#10416 where to buy domperidone tablets

domperidone manufacturers in hyderabad - http://kisokika38.tumblr.com/#27428 how to buy domperidone for breastfeeding

rabeprazole and domperidone tablets - http://kisokika38.tumblr.com/#54510 cheap domperidone no prescription

domperidone treatment for gastroparesis - http://kisokika38.tumblr.com/#92587 domperidone price in us

can you take reglan and domperidone together - http://kisokika38.tumblr.com/#60014 can i buy domperidone

domperidone gerd in babies - http://kisokika38.tumblr.com/#60910 domperidone over the counter in usa

is domperidone available in the us - http://kisokika38.tumblr.com/#64557 where to buy domperidone in uk

domperidone us brand name - http://kisokika38.tumblr.com/#78995 domperidone 10mg tablets for sale in mexico

domperidone maleate molecular formula - http://kisokika38.tumblr.com/#41643 domperidone for breastfeeding buy

domperidone arrow 1 mg ml susp buv notice - http://kisokika38.tumblr.com/#17723 domperidone for sale canada

can i take domperidone with lansoprazole - http://kisokika38.tumblr.com/#17643 order domperidone no prescription

domperidone injection side effect in infants - http://kisokika38.tumblr.com/#49172 motilium brand generic domperidone canada

acheter cialis achat cialis en france
prix cialis commander cialis
acquisto cialis costo cialis
cialis precio cialis precio farmacia

More again than not, the constitution departments give classified clinics that make free STD testing particularly HIV but hand down also step tests on other sexually transmitted diseases.
STD Clinic (17th Drive Testing and Treatment) at home std test walmart at the Orange County Haleness Care Medium (OCHCA) offers testing and treatment since sexually transmitted diseases (STD) and HIV testing.

Pages

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <pre>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.