You are here

Blogspot (blogger)

Use your own domain with Blogspot

Sử dụng tên miền riêng của bạn cho Blogspot

Mặc định oép-sai của bạn được dùng tên miền phụ (sub_domain) dạng tenweb.blogspot.com, tên miền này dài và rõ ràng kém hấp dẫn hơn một tên miền chính dạng webcuaban.com

Blogspot cho phép bạn trỏ tên miền riêng tới oép-sai hoàn toàn miễn phí, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập menu quản trị "Setting"

setting

Customize theme Blogspot

Lựa chọn và tùy chỉnh giao diện Blogspot

Giao diện (theme) của oép-sai là một bộ khuôn định dạng hiển thị, chứa những thiết lập bố cục cho các mảng của oép-sai hiển thị ra trên trình duyệt. Vì giao diện (theme) thường được thiết kế trước thành các mẫu (template) cho người dùng lựa chọn, nên người ta hay dùng từ "mẫu" (template) khi đề cập đến việc lựa chọn thay đổi giao diện, và Blogspot cũng không phải là ngoại lệ.

Trong phần quản trị Blogspot, bạn chọn mục "Template" từ menu quản trị bên trái (như hình sau)

Working with Gadget and set your menu

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với "Gadget" để cho hiển thị thêm một số thành phần như "menu", bộ đếm truy cập... hoặc những thứ khác mà bạn muốn đưa vào oép-sai -> Vậy gadget là gì ?

Make a website by Blogspot (blogger)

Blogspot là gì ?

Blogspot (blogger) là một dịch vụ "web thứ cấp" (blog publishing), cho phép bạn dễ dàng tạo một oép-sai dạng blog tức thì như "mì ăn liền" mà không đòi hỏi bạn phải có công cụ gì. Bạn chỉ cần thao tác đăng ký, đơn giản như khi bạn đăng ký sử dụng email hay bất kỳ một dịch vụ trực tuyến nào trên mạng Internet - chỉ mất khoảng thời gian 1-2 phút, việc còn lại là bạn chỉ việc... viết bài, viết bài... và viết bài đưa nội dung lên oép-sai của mình.

Subscribe to RSS - Blogspot (blogger)