You are here

Wordpress

Install CMS application (Wordpress)

Hướng dẫn cài đặt phần mềm CMS (Wordpress hoặc phần mềm khác)

Redirect URL to webroot when installed Wordpress in subfolder

Chuyển đường dẫn ra Webroot khi cài Wordpress trong thư mục con

Bộ mã nguồn Wordpress bạn tải về là một gói nén, trong đó là 1 thư mục có tên là "wordpress". Khi bắt đầu tiến hành tải bộ mã nguồn (source code) lên máy chủ (host) để cài đặt, có 2 lựa chọn:

Tags: 

Install plugins for Wordpress

Cài đặt thêm những plugin tiện ích bổ sung

Plugin là những tiện ích bổ sung (còn được gọi là module), thêm vào những tính năng mới mà bản thân mã nguồn Wordpress chưa có - Trên cơ sở mã nguồn mở nên Wordpress được đông đảo cộng đồng tham gia phát triển và hỗ trợ, bạn có thể lựa chọn với vô vàn plugin hoàn toàn miễn phí. Quá trình cài đặt hoàn toàn tự động, bạn không phải tải về hay sao chép đường dẫn liên kết tới plugin một cách thủ công như vài phần mềm khác.

Tags: 

Install new themes and customize appearance Wordpress

Cài đặt giao diện

Trên menu quản trị, chúng ta vào phần "Appearance/Themes" để chọn lựa giao diện. Tại đây hiển thị những mẫu giao diện đã được cài, bạn click vào nút "Activate" nếu muốn áp dụng một mẫu nào đó, hoặc bấm "Add new" để cài một giao diện mới

Tags: 

Categorize contents and setup menu in Wordpress

Giới thiệu Wordpress

Tags: 
Subscribe to RSS - Wordpress